Projekt Eellugu Marsruut Uudised Toetajad Rentimine Üles Avalehele

  Kolmapäeval Kloostri Aidas.
 
13.03.2000  

Kolmapäeval Kloostri Aidas

Vello Mäss
"Meremees"
nr 2, märts 2000

Kolmapäeval, 9. veebruaril esitles vanameister Anto Juske Kloostri Aidas oma viimast raamatut "Eesti esimene ümbermaailmapurjetaja Ahto Valter". Koht esitluseks oli neutraalne, õhkkond sundimatu, publik valdavalt merenduslik. Iga kutsutu sai pokaali või kaks head veini ja võis kohapealt mõõduka hinna eest osta kaunilt kujundatud raamatu. Ooperitäht Pirjo Levandi esitas hulga laule nii eesti, saksa, inglise, hispaania kui ka jaapani keeles. Oli tõesti nauding kuulata.
Loomulikult võib iga hea asja ära rikkuda. Nii ka läks! Avakõne pearõhk oli suunatud sellele, et Ahto Valteri ümber maailma purjetamise esmaroll on tahetud ära varastada! Tsitaat raamatu 171. leheküljelt: "Lugedes Eestis 1998. ja 1999. a. ilmunud ajalehti tekib küsimus, miks tahavad purjejahi "Lennuk" meeskond ja Eesti avalikkus varastada Ahto Valterilt tema ümbermaailmareisi purjetamisretke?" Selle tsitaadi valguses said oma osa kogu Eesti press, "Lennuki" kapten Mart Saarso, madrus Kaido Kama, admiral Tarmo Kõuts ja president Lennart Meri. Käimasoleva ümbermaailmareisi innuka jälgija ja meeskonnale pöidlahoidjana tunnen end sõimatasaanuna minagi.
Kaldun arvama, et raamatu selline esitlus oli asjatu rusikatega vehkimine. Ahto Valter on mees, kellelt tema tegusid mitte keegi varastada ei saa. Ajalugu ei ole ju võimalik ümber teha, ehk kui, siis väga lühiajaliselt. Mis puutub tema ümbermaailmareisi, siis on selle üksikasjad Eesti lugejale valdavalt tundmatud ka tänapäeval. Reisi marsruudist on üsna põgusalt juttu selle raamatu 148. leheküljel ainult kahekümne viiel napil real! Teatavasti võib "Ahto" kõnesolevast teekonnast üle ookeanide lugeda ainult tolleaegsete päevalehtede veergudelt, mis tänapäeva eestlasele on väga raskesti kättesaadavad olnud. Olgem ausad, reis on halvasti vormistatud ja veel halvemini propageeritud!
Ei tahaks vastandada vastilmunud raamatus äramärgitud "punalippude all NSV Liidule kuulsust toonud punapassidega Eesti sportlasi" ning Uude Maailma ümberasunud, sisuliselt amerikaniseerunud eesti purjetajat, kes ameeriklastest meeskonna Lõunameredele seiklema viis, ent isiklikult mulle tunduvad neist esimesed - minu eakaaslased - küll tunduvalt rohkem "omad", sest passi värvi ei saanud meist tol ajal keegi valida. Ahto Valter sai.
Täiesti erinevad on ka mõlema kõnesoleva reisi eesmärgid ja raskusaste. Kui Ahto Valter valis kergema tee, minnes Atlandilt Vaiksesse ookeani läbi Panama kanali, siis läheb tunduvalt väiksem "Lennuk" sinna ümber Hoorni neeme ja selle kapten ning meeskonnaliikmed saavad edaspidi kuuluma "kaphoornerite" rahvusvahelisse perre.
Raamatu esitlus oleks jätnud väga meeldiva mulje, kui Anto Juske oleks Ahto Valteri teeneist rääkides ja neid tänuväärselt propageerides jätnud praegused ümbermaailmapurjetajad ja Eesti avalikkuse ning presidendi rahule.

 

<< TAGASI

  © Thetis MTÜ; 1999, kõik õigused reserveeritud.


Toetajad Uudised Marsruut Eellugu Projekt Logi Meedia Üles Avalehele